Category: ,

Capital Conquest har som affärsidé att investera i företag, såväl noterade som onoterade men främst i entreprenörsledda bolag där tillväxt står i fokus. Megalit Design har tagit fram deras grafiska profil och webbsida.

Kund: Capital Conquest  /  Uppdrag: Grafisk profil, webbsida