Category: , ,

Clean the World utvecklar kemikalier för rengöring inom industrin. Megalit Design fick i uppdrag att ta fram deras logotyp, webbsida, visitkort samt en 6-sidig informationsbroschyr om deras produkt och verksamhet.

Kund: Clean the World AB  /  Uppdrag: Logotyp, webb, broschyr och visitkort